PODMÍNKY PRO UCHAZEČE A STUDENTY ÁMOSÍK S.R.O.

Výuka probíhá přímo v našem Centru, a to na Špitálském náměstí 1044, 400 01 Ústí nad Labem-město.

Lekce v Ámosíku mají klasicky 50 minut, kdy následuje 10 minutová přestávka mezi jednotlivými lekcemi, takže se dá stihnout i svačina. Prosíme studenty, aby se do Ámosíku dostavovali maximálně 10 minut před výukou.

PLATBY

Platba za lekce bude provedena v hotovosti či na bankovní účet na aktuální měsíc, vždy před zahájením výuky. Vždy ke konci měsíce bude zaslána tabulka s platbami (v příloze emailu), kde je možné nalézt na jaký typ výuky a kolikrát týdně student Centrum navštěvuje a danou částku poté, přihlašovatel uhradí na následující účty nebo částku přijde zaplatit v hotovosti (bude vystaven doklad o zaplacení):

Za výuku Anglického jazyka:
123-1073140287/0100

Za výuku ostatních předmětů:
2000239539/0100

Pokud platba za lekce nebude v daném termínu uhrazena, není bohužel možné s výukou studenta v následujících měsících počítat.

Platba skupinové výuky probíhá formou kurzovného, a není tedy možné požadovat vrácení peněz při nepřítomnosti.

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI STUDENTA

V případě nemoci a výjimečných případů nabízíme možnost připojení do skupiny online. O této skutečnosti je nutné informovat Centrum alespoň den předem.

V případě individuální výuky je nutno nepřítomnost studenta hlásit 24 hodin předem.

Pokud již přihlašovatel ví, že student se má účastnit plánované dovolené, školy v přírodě, lyžařských, sportovních a nebo jiných kurzů, je nutné nás o této skutečnosti informovat ihned po jejím naplánování, aby se Centrum mohlo, především v případě individuální výuky, zařídit s potenciální náhradní výukou nebo prozatimní náhradou s jiným studentem.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním online přihlášky a potvrzením podmínek uděluji souhlas firmě Ámosík s.r.o. se sídlem Teplická 230, Libouchec 403 35, IČ: 28745574, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "GDPR") zpracovával tyto údaje:

- jméno a příjmení, telefonní číslo, apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat pro účel komunikace s rodiči žáků, nebo s žáky našeho Centra Ámosík s.r.o.

Výše uvedeným zpracováním uděluji souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje: Ámosík s.r.o., Špitálské náměstí 1044, Ústí nad Labem 400 01, elesova@amosik.cz.

PŘIJETÍ STUDENTA

Potvrzením a odesláním online přihlášky se přihlašovatel zavazuje, že v případě přijetí přihlašovaného do výuky bude dodržovat podmínky, které odesláním online přihlášky potvrdil.
Podmínky jsou platné od 1. ledna 2022
envelopemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram